Investeringsprosessen

Vi tilpasser vår vurderingsprosess til hvert unike investeringscase, men alle selskaper må imidlertid møte grunnleggende kvalifikasjonskrav for å vurderes for investering.

Med investeringer på opp til 1 million NOK per oppstart, sørger vi for at selskaper har nok midler til å skape en betydelig innvirkning og få ting opp fra bakken.

Du er klar for å søke om investering hvis selskapet ditt..

Er i pre-seed FASE.

Da mener vi en pre-money verdsetting opp til 30 MNOK.

Har en skalerbar forretningsmodell.

Dette betyr for eksempel at man selger et fysisk eller digitalt produkt, en programvaretjeneste (SaaS), tilbyr en markedsplass, bygger en digital plattform eller lignende. Vi investerer ikke i selskaper som baserer seg på timesalg, som for eksempel konsulenttjenester

Har forankring i Trøndelag

Dere har etablert deres virksomhet i Trøndelag, enten ved oppstart eller ved å flytte hit. For eksempel, at oppstarten har sitt opphav fra NTNU.

Har minst én co-investor

Dere må selv finne en co-investor og forhandler vilkårene.

Hva bør være på plass før dere søker om investering? Noen krav styres av vårt mandat, og bør være på plass før selskapet ditt kvalifiserer. Andre faktorer vil vi vurdere fra selskap til selskap, slik som: team (om dere har fylt opp de kritiske rollene i selskapet), gjennomføringsevne, fornuftig verdsetting på selskapet, skalerbarhet og markedsstørrelse.

Du er klar for å søke om investering hvis selskapet ditt..

Før dere søker om investering

Hva bør være på plass? Noen krav styres av vårt mandat, og bør være på plass før selskapet ditt kvalifiserer. Andre faktorer vil vi vurdere fra selskap til selskap, slik som: team (om dere har fylt opp de kritiske rollene i selskapet), gjennomføringsevne, fornuftig verdsetting på selskapet, skalerbarhet og markedsstørrelse.

Du er klar for å søke om investering hvis selskapet ditt..

er i pre-seed FASE.

Altså ha en verdsetting på maks 30 MNOK.

er teknologi-drevet, med en skalerbar forretningsmodell.

Dette betyr at man må selge et digitalt eller fysisk produkt, en tjeneste (SaaS), plattform eller liknende. Vi investerer ikke i selskaper som belager seg på salg av timer, som for eksempel konsulentarbeid.

Har en sterk tilknytning til Trøndelag.

For eksempel at startupen kommer fra NTNU, eller at dere har flyttet til Trondheim for å etablere dere og søker investorer.

Har minst én co-investor.

.. eller at vi får signaler om at det kommer en på plass veldig snart. Dette er også en viktig lakmusstest for oss om dere er i stand til å sette opp en finansieringsrunde og overbevise en annen investor om å bli med.

Når du har søkt om investering er dette prosessen du kan forvente

Få på plass Co-investor

Det er viktig at co-investoren har utført en  due diligence (DD) på selskapet og at dere har oppnådd enighet om vilkår som inkluderer aspekter som verdsettelse og finansieringsstrukturer, for eksempel emisjon, aksjeopsjoner (SLIP), eller konvertible lån. I tillegg er det verdt å merke seg at co-investoren forventes å investere minst det samme beløpet som Gnist.

Avholde presentasjon for eierne i Gnist

Når dere har sikret en co-investor, eller er i ferd med å lande en avtale, så avholder dere presentasjon for våre investorer . Vi har faste presentasjonssesjoner planlagt hvert kvartal, men vi kan også tilrettelegge for nye presentasjoner etter behov. Vanligvis kan dere forvente svar innen omtrent 2 uke etter presentasjonen.

Gjennomføring og oppfølging

Hvis investeringen går gjennom signerer vi avtalen. Vi tar oss av alle praktiske aspekter knyttet til avtaleinngåelse og overførelse av midlene.

Vi ønsker å bli kjent med deg

... uansett om du er helt klar eller ikke.